Działanie

Active Guard jest jedynym urządzeniem, jakiego potrzebuje strażnik aby zapewnić mu łączność, bezpieczeństwo oraz umożliwić przełożonemu kontrolę obchodu. Intuicyjną obsługę urządzenia zapewniają trzy przyciski umożliwiające:

 • Odczyt punktów RFID
  Dzięki czytnikowi RFID Active Guard pozwala na kontrolę przebiegu obchodu w oparciu o znaczniki RFID rozmieszczone na jego trasie. Dane z odczytu przesyłane są kanałem GPRS do centrum monitoringu lub na wybrany numer telefonu. Oprogramowanie monitorujące pozwala ustawić ramy czasowe odczytu znaczników. Przy braku odczytu w wyznaczonym czasie, stacja monitoringu powiadamiana jest o nieprawidłowościach.
 • Wezwanie pomocy
  Active Guard posiada przycisk PANIC, który ma zastosowanie w sytuacjach zagrożenia życia lub wymagających natychmiastowej interwencji. Po jego naciśnięciu, urządzenie wysyła sygnał alarmowy do stacji monitoringu z prośbą o pomoc. Możliwy jest również automatyczny zapis wszystkiego, co dzieje się wokół urządzenia w określonej odległości oraz lokalizacja urządzenia poprzez BTS – niezbędne jest do tego spełnienie odpowiednich warunków technicznych przez sieć oraz Stację Monitoringu.
 • Komunikację głosową
  Urządzenie umożliwia dwukierunkową komunikację głosową, zastępując telefon komórkowy. Przycisk oznaczony słuchawką umożliwia przesłanie sygnału do stacji monitoringu poprzez GPRS z prośbą o oddzwonienie (przyciśnięcie krótkie) lub zadzwonienie bezpośrednio na zaprogramowany numer, np. policja, straż pożarna, dyspozytor (przytrzymanie przycisku). Jest również możliwość zadzwonienia z autoryzowanego numeru telefonu do urządzenia Active Guard.
 • Monitoring
  Monitorowanie odpowiednich komunikatów, np. o widocznych uszkodzeniach. Tagi RFID pozwalają przypisać softwarowo dowolny komunikat przesyłany po odczytaniu Active Guardem.